Bahaya Niat Ingkang Rusak

Bahaya Niat Ingkang Rusak

saking Abu Hurairah radhiyallàhu ‘anhu, sanjang, “kula mireng Rasulullàh ‘alaihish shalatu was salam ngendika :

إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار،

satemene menungsa kang pertama bakal dipun adili benjang wonten dinten kiamat yaiku :

1. tiang ingkang mati syahid banjur dipun adepaken marang ngarsanipun Allàh, tiang niku dipun tuduhaken nikmat-nikmat Allàh tiang niku ngakeni nikmat-nikmat menika, Allàh ngendika, “apa kang sira amalake marang nikmat Ingsun iki?” tiang niku matur, “kula perang ngantos kula pejah syahid duh rabbi,” Allàh ngendika, “sira wis ngapusi, ananging sira perang supaya disebut wong kang kendel.” tiang menika dipun seret ngagem wajahipun sehingga dicemplungaken marang neraka.”

ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار،

2. tiang ingkang pados kawruh lan tiang niku ngajaraken ilmu, maos Al Quran, dipun adepaken marang ngarsanipun Allàh, dipun tuduhaken nikmat nikmatipun Allàh tiang niku ngakeni nikmat nikmat niku, Allàh ngendika, “apa kang sira amalke marang nikmat ingsun?” tiang niku matur, “kula pados kawruh lan kula ajaraken, kula ugi maos Al Quran kangge Allàh, ” Allàh ngendika, “sira wis ngapusi, ananging sira iku golek ilmu supaya disebut wong kang alim, sira maca Al Quran supaya disebut qari (tiang ingkang remen maos al Quran)” tiang menika dipun seret ngagem wajahipun sehingga dicemplungaken wonten neraka.”

ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال: هو جواد: فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار

3. tiang ingkang dipun paringi Allàh harta ingkang aneka rupa,  tiang niku dipun adepaken marang ngarsanipun Allàh dituduhaken nikmat nikmatipun Allàh tiang niku ugi ngakeni nikmat nikmat menika, Allàh ngendika, “apa kang sira amalke marang nikmat ingsun?” tiang niku matur, “kula infak wonten papan pundi kemawon ingkang teng mriku wonten kesempatan kangge infak kagem Allàh.” Allàh ngendika, “sira wis ngapusi, ananging sira kaya ngana iku supaya disebut wong kang loman (dermawan), selajengipun tiang niku dipun seret ngagem wajahipun sehingga dicemplungaken wonten neraka.”
(HR. Muslim)

* sumber : shahih al Ahadist Al Qudsiyyah, Syaikh Musthafa Al Adawi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.